Zgoda na pobyt tymczasowy obcokrajowca - sprawdź szerzej w naszym wpisie!


Cudzoziemiec niebędący obywatelem kraju, który planuje przebywanie w Polsce, poprzez czas dłuższy aniżeli kwartał, ma obowiązek ubiegać się o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy. Bytność w Polsce przez okres krótszy niż trzy miesiące potrzebuje posiadania wizy, bądź odrębnej odmiany legalizacji zamieszkania.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane maksymalnie na 3 lata.

Obcokrajowiec zdobywa kartę pobytu, jaka usankcjonuje jego tożsamość i uprawnia razem z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez niezbędności uzyskiwania wizy. Przywilej swobodnego jeżdżenia nie włącza jednak każdych państw, a tylko te należące do Strefy Schengen.

Zezwolenie na przebywanie czasowe ((poznaj informacje)) jest udzielane członkom familii mieszkańców Polski, również członkom rodzin cudzoziemców w celu podjęcia, bądź kontynuowania pracy.

Czyżbyś miał ochotę na więcej artykułów na powyższy temat? Zachęcamy więc do następnej witryny - po prostu naciśnij to adwokat prawo karne szczecin i przenieś się do naszego portalu.

Ma prawa być także udzielone w celu uczenia się na studiach, czy prowadzenia badań naukowych, lub jeszcze różne sytuacje. W celu wyjaśnienia swojego pobytu cudzoziemiec musi udowodnić, iż posiada ubezpieczenie zdrowotne, lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela wydatków kuracji, źródło pewnego dochodu starczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego wyżywieniu, również zagwarantowane miejsce pobytu.cudzoziemiec
Author: Jonathan Petit
Source: http://www.flickr.com
zezwolenie na pobyt czasowy może dostać osoba, jakiej zamieszkiwanie na obszarze Polski przez okres dłuższy aniżeli trzy miesiące jest odpowiednio uzasadnione.
Decyzję w sprawie użyczenia zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkiwania obcokrajowca. Do pozyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez współmałżonka obywatela polskiego nie jest wymagane posiadanie trwałego i pewnego źródła dochodów, ubezpieczenia zdrowotnego, oraz tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

Podanie o przyzwolenie musi złożyć osobiście osoba która stara się o pobyt, nie później aniżeli w ostatnim dniu prawnego zamieszkiwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Od osoby starającej się o zezwolenie na pobyt czasowy są brane odciski linii papilarnych w celu umieszczenia ich na karcie pobytu.

Ciekawe informacje o tym obszarze tematycznym pozyskasz w różnorodnych serwisach, ale znacząca witryna (https://kancelaria-adwokat.biz/) jest jedynie jedna! Sprawdź nas!

/J]

Tags: Obcokrajowiec, tożsamość, Schengen, cudzoziemiec, zezwolenie na pobyt czasowy