Zezwolenia na pobyt nieustanny na terenie Polski - co warto wiedzieć w tej kwestii?


Chcąc pozyskać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bez wątpienia wypada poprawnie zrozumieć ten temat i dowiedzieć się, kto może pozyskać takie przyzwolenie. Do uzyskania zezwolenia na pobyt niezmienny w Polsce uprawnieni są obcokrajowcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego i przewidują osiedlić się w Polsce na stałe.


banknot polski
Author: Karl Baron
Source: http://www.flickr.com
Ponadto takie zezwolenie zdołają zdobyć też dzieci obywateli polskich oraz dzieci obcokrajowców, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały w Polsce. Pozwolenie na pobyt niezmienny można dostać także poprzez małżeństwo z obywatelem Polski. Zezwolenie na pobyt stały jest bezterminowe, to oznacza, iż taka decyzja ogłaszana jest na czas nieokreślony. Wypada jednak pamiętać o tym, iż karta pobytu dla cudzoziemca w Polsce posiada swój termin ważności, który wynosi 10 lat - więcej w tym serwisie. Znaczy to, że po upłynięciu okresu 10 lat, kartę pobytu w Polsce wypada koniecznie podmienić na nową.

Pozyskanie pozwolenia na pobyt stały odbywa się w urzędzie wojewódzkim w oddziale, jaki zajmuje się sytuacjami cudzoziemców. W okresie pobytu w Polsce obcokrajowiec ma obowiązek prywatnie dostarczyć odpowiedni wniosek w urzędzie. Prócz wniosku pełen komplet dokumentów winien też obejmować cztery aktualne fotografie, istotny paszport zagraniczny (jedynie do wglądu), dokument sfinansowania opłaty skarbowej, a także dokumenty, które są niezbędne do potwierdzenia danych znajdujących się w dostarczonym wniosku.


W zależności od tego, z jakiego powodu składamy podanie zezwolenia na pobyt stały, do wniosku wypada doliczyć jeszcze inne rodzaje dokumentów. Jeśli jesteśmy postaciami w związku małżeńskim z obywatelem Polski, to do wniosku musimy dorzucić też odpis aktu małżeństwa, odbitkę dowodu własnego małżonka, a w przypadku posiadania dzieci - odpisy aktów narodzenia. Jeżeli staramy się o pobyt stały w wypadku dziecka obywatela polskiego, to do wniosku wypada dołożyć duplikat aktu narodzenia dziecka i kserokopię dowodu przedstawiciela ustawowego.

Tags: polska, wniosek, obcokrajowcy, cudzoziemcy