Zdobycie certyfikatu ISO jako reputacja firmy i rewelacyjna inwestycja


Międzynarodowa Organizacja Standardów została powołana do życia w 1947. Jej zamysłem jest rekomendowanie i sporządzanie internacjonalnych wzorców w rozmaitych polach działalności naukowej, technicznej i ekonomicznej. Certyfikat ISO to poświadczenie, dowód zapewniający, że produkt, przebieg, bądź usługa są zgodne z określoną normą, bądź przepisem prawnym. Norma wymienia komplet wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa.


certyfikat
Author: Jan Albrecht
Source: http://www.flickr.com
Ażeby zdobyć certyfikat trzeba zrealizować każde wymagania zawarte w normie. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z żądaniami normy ISO może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez placówkę do tego uprawnioną. Zasadnicze warunki norm ISO 9000 mają bardzo ogólny i uniwersalny charakter. Nie odnoszą się do żadnej konkretnej branży, bądź specjalizacji, ani do żadnego konkretnego produktu. Są używane przez jednostki produkcyjne, usługowe, przez organizacje nastawione na zysk, ale również przez biura administracji publicznej, powszechne szkoły wyższe.

Wszystkie postępowania mające oddziaływanie na jakość wyrobu winny być zaplanowane, systematyczne, udokumentowane i nadzorowane, a przedsiębiorstwo winno dostarczyć dokumentów, że wszystko odbywa się zgodnie z wymaganiami opisanymi w normie, także z żądaniami klientów. Uzyskany certyfikat ISO wiąże się z dużą, światową renomą, bowiem są to zasady ustalone przez niezależną organizację, oraz uznane w 160 krajach świata.


Przysądzają go specjalne komisje po gruntownym przeanalizowaniu działania przedsiębiorstwa. Certyfikat jest rozstrzygnięciem, które ma stale takie same standardy i to niezależnie od kraju, kultury i innych składników. Otrzymanie ISO wiąże się z osiągnięciem, oraz zastosowaniem wielu, nierzadko kosztownych i bardzo surowych standardów i nakazów. Wdrażanie norm i znormalizowanie ze ogólnoświatowymi regułami Systemu Zarządzania Jakością jest priorytetem wielu jednostek. Działania te mają dostarczyć przedsiębiorstwu długofalowe korzyści, od sprawniejszego funkcjonowania, przez obniżenie kosztów, po lepszą kooperację wewnętrzną. Dlatego ISO 9001 jest ciągle jednym z najistotniejszych światowych odznaczeń.

Tags: firmy, Przedsiębiorstwa, certyfikat, ISO