Wycena firmy jako procedura potrzebna w wielu sytuacjach


Wartość firmy można szacować w różny sposób, a kluczową sprawą, którą trzeba wziąć pod uwagę dokonując wyboru strategii wyceny jest jej zamysł. Wycena spółki pożądana jest w wielu przypadkach, przede wszystkim wówczas, gdy dochodzi do sprzedaży przedsiębiorstwa, bądź jej wkładów, albo zdobywania inwestora. Jej solidne wykonanie dopomaga w osiągnięciu lepszych założeń transakcji, w trakcie negocjacji zezwala bowiem oprzeć się na faktach, a nie na intuicyjnych odczuciach i emocjach.

Kalkulator
Author: Jacob Edward
Source: http://www.flickr.com
Wycena firmy jest normalnym postępowaniem w trakcie dokonywania przemian struktur prawnych firm. Przeróżnego gatunku wycen dokonuje się także przy sposobności tworzenia skonsolidowanych raportów finansowych do wskazania wartości godziwej aktywów. Wycena jest w stanie być również elementem gwarancji udostępnianego przez bank zobowiązania. Są też przypadki, w których sporządzenie wyceny firmy jest wymagane przez prawo, np.

Intrygują Cię dalsze szczegóły na ów temat? To świetnie, ponieważ z chęcią przygotowaliśmy dla Ciebie dalsze podobne wątki.

prywatyzacja, przeobrażenie prawych postaci aktywności podmiotów gospodarczych, zjednoczenia, przejęcia, rozdziały spółek.

Wycena jednostki to skomplikowany proces, jaki jest w stanie przedstawić rzeczywistą wycenę firmy jedynie wtenczas, gdy pozostanie umiejętnie wykonany. Standardowa wycena spółki może odbywać się metodą dochodową. Podstawą do realizacji tej wyceny są przewidywania finansowe na okres 3-5 lat.

Podoba Ci się ten materiał? Jeśli tak, to niewątpliwie ucieszy Cię informacja, że podobny artykuł jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu zobacz ten link branding.

Wartość rynkowa kapitałów własnych wyliczana jest na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów finansowych, wyzwalanych przez spółkę, przy przesłance dalszego prowadzenia działalności operacyjnej.

Obszar realizowanych prac tą strategią obejmuje przegląd i prawdopodobną ocenę przewidywań pieniężnych firmy, obliczenie wolnych transferów pieniężnych do firmy, kalkulacji stopy dyskonta, policzenie wartości rynkowej finansów własnych.

Wycena firmy może się też odbywać metodą porównawczą. Polega ona na oszacowaniu ceny jednostki przez porównanie podmiotu do części spółek porównywalnych za pomocą wskazanych współczynników. Metoda porównawcza jest stosunkowo szybka, aczkolwiek na rzetelności jej wyniku waży należyty dobór grupy komparatywnej, jaki ze względu na wymiar rynku publicznego w Kraju nie jest łatwy, a częstokroć wręcz niemożliwy.

Tags: rynek, przepisy, prawo, inwestor, kapitałów