Własność intelektualna ma współcześnie szczególnie duże znaczenie


Są to wszystkie wytwory ludzkiego umysłu i choć ich wartość jest niematerialna, to są ujmowane w postaci materialnych nośników. Wytwory umysłu trzeba prawidłowo zabezpieczyć. Tylko w jaki sposób? Skoncentrujemy się na 2 wyjątkowo powszechnych – prawie autorskim oraz patencie.

Pierwsza opcja, a zatem prawo autorskie jwp, chroni utwory, a więc przejawy działalności twórczej, które mają indywidualny charakter i mogą być wyrażone w różnorodny sposób. Zaliczają się do nich m.in. utwory słowne, graficzne i plastyczne, lutnicze, sceniczne, a także audiowizualne. Ochrona utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie i rodzi się z chwilą jego ustalenia. Nie należy wypełniać żadnych formalności, dlatego, jeśli tylko autor zaobserwuje, iż ktoś wykorzystuje jego utwór w sposób nieuprawniony, może dochodzić swojej racji w sądzie. W procedurach sądowych dotyczących tego typu spraw najistotniejsze jest móc dowieść, iż jesteśmy autorami utworu. Potrzebne jest również podanie daty jego powstania, dlatego już na początku dobrze jest zadbać o posiadanie takich dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się zawczasu, aby potem nie mieć żadnych trudności.
Company work
Author: Victor1558
Source: http://www.flickr.com
Drugą możliwością ochrony własności intelektualnej są patenty - https://www.jwp.pl/uslugi/patenty/ynalazków. Patent w porównaniu do prawa autorskiego domaga się trochę zachodu, gdyż konieczne jest zmierzenie się z dość długą i wymagającą procedurą prawną. Pierwszy krok to zgłoszenie wynalazku do właściwego urzędu patentowego wraz z wnioskiem o przyznanie patent, opisem wynalazku, skrótem i zastrzeżeniem patentowym. Potem dokument zostaje rozpatrzony i w zależności od decyzji uzyskuje bądź nie uzyskuje się patentu. Patent jest osobistym prawem do używania danego wynalazku, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy, na terenie całej Polski. Patenty nie są wieczne, albowiem obowiązują przez 20 lat.

Do zabezpieczenia własności intelektualnej służy też ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także o prawie własności przemysłowej oraz ochronie baz danych. Dobrze jest być zorientowanym w temacie i zapoznać się skrupulatnie z wymienionymi ustawami, jeśli chcemy wiedzieć więcej.
Autor
http://jwp.pl/

Tags: patenty, patentu