W jakiej sytuacji sąd może nie zechcieć udzielić rozwodu i gdzie należy złożyć wniosek rozwodowy?


Zgodnie z naszym prawem obligatoryjny oraz fundamentalny warunek dopuszczenia rozwodu, to pojawienie się zupełnego i mocnego rozkładu pożycia w małżeństwie. Jeśli to nie zostało spełnione sąd nie ma takiego przymusu, aby orzec rozwód nawet w takiej sytuacji, gdy małżonkowie obydwoje tego żądają.
język
Author: Victor van Werkhooven
Source: http://www.flickr.com


firma - widok
Author: Catalan Art & Architecture Gallery (Josep Bracons)
Source: http://www.flickr.com


Nawet takie okoliczności jak zdrada czy też alkoholizm jednego małżonka albo przypadki domowej przemocy nie są wystarczającymi powodami do orzeczenia rozwodu. W tego typu sytuacjach sąd ma przymus zbadania czy w tym małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Rozkład pożycia będzie wówczas uznany za całkowity, jeżeli zerwaniu uległy wszystkie więzi pomiędzy małżonkami: materialne, duchowe oraz gospodarcze. W najwyższym stopniu oczywista jest taka sytuacja, kiedy jedno z małżonków od dłuższego czasu mieszka z nowym partnerem, z którym posiada nowe plany życiowe i powrotu do swego dawnego małżonka nie planuje. Nawet w przypadku, kiedy małżonkowie razem zamieszkują, a więc kiedy gospodarcze więzi nie są zerwane rozwody mogą być orzekane.


W przypadku badania trwałości rozpadu, sąd może ocenić czy zgodnie z doświadczeniami życiowymi można oczekiwać rozsądnie, że małżonkowie podejmą wspólne pożycie. Wymagane jest, aby rozpad małżeństwa już trwał od dłuższego czasu. Jednak są okoliczności, gdy rozpad zostanie uznany jako mocny mimo tego, że nie trwał długi czas. Pomimo całkowitego oraz mocnego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może nie dać rozwodu. Może się stać tak w takiej sytuacji, kiedy wskutek rozwodu mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci.

Jeśli prezentowana tutaj kwestia jest dla Ciebie zajmująca, to ponadto zobacz też pozostałe warte zerknięcia (https://protlumaczenia.eu/tlumacz-przysiegly-poznan/) artykuły!

Stać się tak może również w takiej sytuacji, gdy rozwodu żąda ten z małżonków, który jest winny rozpadu pożycia, a drugi z małżonków nie wyraża na to zgody.
pozew o rozwód trzeba złożyć do Sądu Okręgowego, jaki jest właściwy ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie obydwojga małżonków. Jeśli każda osoba z małżeństwa mieszka w innym miejscu, w takiej sytuacji odpowiednim sądem będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania osoby pozwanej.

Tags: mieszkanie, pozew, obowiązek, dług, UG