W jaki sposób napisać pozew o separację? Czy możemy samemu takie coś przygotować?


Niewątpliwie pozew i odpowiedź na pozew o separację możemy napisać samemu. Nie jest to faktycznie aż tak ciężkie, ale powinniśmy pamiętać o paru ważnych elementach takiego dokumentu.
pozew
Author: Marc Majcher
Source: http://www.flickr.com
Po pierwsze, należy wskazać adres sądu okręgowego, jaki jest właściwy w naszej sprawie. Właściwość sądu ustala się na podstawie miejsca wspólnego zamieszkania małżeństwa. Zasada ta ma jednakże zastosowanie jedynie w takiej sytuacji, jak jedno z nich ciągle tam przebywa. W sytuacji, gdy małżeństwo nie ma adresu wspólnego zamieszkania, to pozew powinno się złożyć do sądu okręgowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego, a kiedy nie jest to realne – do miejsca zamieszkania składającego (czyli powoda) - jak przygotować odpowiedź na pozew.

Następnie należy podać szczegółowe informacje na temat stron konfliktu (czyli męża oraz żony). Powinniśmy podać ich imiona oraz nazwiska, numery PESEL a także adresy. W dalszej kolejności należy przedstawić swoje żądania, czyli m. in. domagamy się orzeczenia separacji. Ponadto w tym fragmencie pozwu można określić swoje oczekiwania pod kątem alimentów, opieki nad dziećmi, rozdziału majątku, orzeczenia zwrotu kosztów postępowania.

Bez zwłoki zobacz artykuł w serwisie opisującym podobne wiadomości. Są tak samo emocjonujące, gdyż dotyczą tego samego tematu.

Następnie opisujemy dlaczego istnieje potrzeba ustanowienia separacji. W takim momencie trzeba ukazać, że nastąpił rozpad małżeństwa. Gdy domagamy się uznania winy małżonka – powinniśmy wskazać jej dowody. Powinniśmy też ukazać sprawy mające związek z dziećmi.

Czy interesują Cię przedstawiane tematy? Jeśli tak, to odszukaj więcej tu i odnajdź więcej informacji na omawiany temat - z pewnością będą niesamowicie wciągające.

Trzeba poinformować sąd czy posiadamy z małżonkiem wspólne dzieci oraz wpisać ich dokładne dane.
sąd
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Pozew niezbędnie musi również zawierać dane o majątkowych umowach małżeńskich, a w tym o intercyzie. W treści pozwu można też wnioskować o przesłuchanie świadków. Ich szczegółowe dane również powinniśmy zanotować. Na samym końcu przedstawiamy listę załączników. Do tychże załączników zaliczamy wszystkie dokumenty, które udowadniają fakty zaprezentowane w pozwie, a także skrócony odpis aktu małżeństwa. Tak zebrane dokumenty będą kompletne, dzięki nim sprawnie będzie mógł ruszyć proces rozwodowy. Proces przykry, lecz lepiej jak dziejący się szybciej. Kiedy bowiem ma miejsce zbyt długo staje się jeszcze bardziej nieprzyjemny. Jak więc zależy nam na szybkim i przy tym mniej nieprzyjemnym procesie, przygotujmy wszelkie niezbędne dokumenty, a proces rozwodowy będziemy mieć jak najszybciej za sobą.

Tags: rozwód, pozew, dowód