W czym pomoże nam notariusz?


Sporządzanie umów cywilno-prawnych, zwłaszcza dotyczących przekazywania praw do nieruchomości, łączy się zwykle z nieodzownością wizyty u rejenta.


Jednostkom wykonującym taki zawód powierzone pozostały nadzwyczajne uprawnienia połączone z dziedziną prawa.
Przypada im status osób zaufania publicznego, a prócz tego ochrona prawna taka sama jak w przypadku publicznych funkcjonariuszy. Takowe usytuowanie zawodu rejenta wynika z doniosłości, jaką mają przeprowadzane przez niego obowiązki. Jeżeli chodzi o czynności notarialne, przeważnie przygotowywane akty notarialne dotyczą własności nieruchomości, a precyzyjniej mówiąc zmiany ich posiadacza – w drodze kupna lub darowizny. Pomimo, iż tego rodzaju transakcje są dość powszechne, cały czas jednakże niewiele ludzi ma pojęcie, w jaki sposób warto się do nich przygotować oraz co powinno się z sobą wziąć do notariusza. Przyjrzyjmy się zatem bliżej powiązanej z tym procedurze.


apartamenty
Author: Ghelamco Poland
Source: Ghelamco Poland


czynności notarialne
Author: Twinfieldinternational
Source: http://www.flickr.com


Zestaw wymaganych do przedstawienia rejentowi poświadczeń jest dosyć obszerny. Na pewno potrzebny będzie wypis z rejestru gruntów, a również odpis zwyczajny z księgi wieczystej.

Jeżeli chcesz sprawdzić inny podobny punkt widzenia na rozważaną w tym artykule sprawę, to przeczytaj więcej w tym opracowaniu (https://www.magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/rozwod-warszawa.html), które poszerzy Twą wiedzę.

Dodatkowo konieczne jest poświadczenie z urzędu miasta o przeznaczeniu parceli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Na pewno wymagane będą również dane uczestników aktu, to jest imiona i godności razem z imionami rodzicieli, informacje adresowe, numery PESEL.
W przypadku jednostek darujących mieszkanie powinno się z sobą wziąć również dokument potwierdzający nabycie nieruchomości. Należy również pamiętać o wzięciu ze sobą gotówki na zapłacenie opłat powiązanych z zawarciem aktu.

Tags: informacje, części, notariusz, dane, UG