wyrok sądu

Odwołanie od wyroku – stosowane w Polsce procedury

odwołanie od wyroku
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Prawo procesowe, które obowiązuje w naszym państwie umożliwia składanie odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Jest to dopuszczalny przez zasady prawa procesowego krok, który umożliwia odwołanie się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. Apelacje należy złożyć do sądu drugiej instancji.
Read more >>