świadczenia

Rezerwy emerytalne - wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu oraz rozliczaniu

Posted on 18/01/2018 11:16am
odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Pod pojęciem rezerw rozporządzenie o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, jakich czas wymagalności nie będzie pewien.


Jednostki zobligowane są przepisami bilansowymi do dokonania tzw. biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wypływających z obowiązku wykonania, związanych z aktualną działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym także świadczeń emerytalnych, jakich kwotę możesz oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie będzie jeszcze znana.
Read more >>

Czym jest ten nagłaśniany z każdej strony PIT i jakie są metody na jego wyliczenie?

Posted on 15/01/2018 1:42pm
pity
Author: GotCredit
Source: http://www.flickr.com
Z każdej strony bombardowani jesteśmy opiniami specjalistów, którzy alarmują, iż przyszła pora na rozliczenie PIT-u. Jednak niektórym ludziom, szczególnie tym którzy swą przygodę z dorosłym życiem i podatkami dopiero co zaczęli, cała ta kwestia może zdawać się zagmatwana. Nic w tym dziwnego, bo w prawie żadnej szkole nie naucza się czym są podatki ani pozostałe, całkowicie podstawowe świadczenia. Jednak takie kwestie są obowiązkiem każdego zatrudnionego Polaka i trzeba sami się w tym temacie dokształcać.
Read more >>

Jak możemy pozbyć się odpadów w zgodzie z ekologią?

Posted on 04/12/2017 11:33am
Bloki mieszkalne
Author: Hans Kreul
Source: http://www.flickr.com
Regulacja o utrzymaniu czystości oraz porządku mówi, iż każda gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie dla własnych rezydentów selektywnego nagromadzania i pozbywania się odpadów.
Read more >>