rachunkowości

Rezerwy emerytalne - wszystko co wskazane jest wiedzieć o tworzeniu oraz rozliczaniu

odprawy emerytalne
Author: Franklin Heijnen
Source: http://www.flickr.com
Pod pojęciem rezerw ustawa o rachunkowości rozumie takie zobowiązania, jakich termin wymagalności nie jest pewien.


Przedsiębiorstwa zobligowane są przepisami bilansowymi do zrealizowania tzw. biernych rozrachunków międzyokresowych wydatków w wysokości potencjalnych zobowiązań wypadających na aktualny okres sprawozdawczy, wynikających z obowiązku wykonania, powiązanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym również świadczeń emerytalnych, jakich sumę można oszacować w sposób pewny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Read more >>