cudzoziemcy

Na jaki temat mówi i dlaczego tak ważna jest ustawa o cudzoziemcach?

dokumenty
Author: Historyworks
Source: http://www.flickr.com
Naprawdę często zdarza się, że w momencie, kiedy jesteśmy studentami albo później, gdy już pracujemy, naszymi kolegami na studiach i współpracownikami w firmie są osoby pochodzące z innych krajów. Czasem są to ci, którzy mieszkają na Litwie czy Białorusi, ale coraz częściej do Polski przybywają przedstawiciele innych, bardziej egzotycznych krajów.
Read more >>

Zezwolenia na pobyt nieustanny na terenie Polski - co warto wiedzieć w tej kwestii?

prace ziemne
Author: Ben Nolan
Source: http://www.flickr.com
Chcąc dostać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, bez wątpienia należy poprawnie zrozumieć ten temat i dowiedzieć się, kto może dostać takie pozwolenie. Do uzyskania zezwolenia na pobyt niezmienny w Polsce upełnomocnieni są obcokrajowcy, jacy są osobami pochodzenia polskiego i planują osiedlić się w Polsce na zawsze.
Read more >>

Czym są karty pobytu w Polsce? Jakie mamy rodzaje, co zapewniają? Czy łatwo je dostać?

prawo
Karta pobytu w Polsce to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, gdy jest on w naszym kraju. Dokument oraz ważny paszport zagraniczny jest potwierdzeniem pełnych praw do pobytu w Polsce, uprawnia też do wielokrotnego przekraczania naszej granicy bez niezbędności wyrabiania wizy. W okresie przekraczania granicy powinniśmy przedłożyć uprawnionym funkcjonariuszom Straży Granicznej kartę pobytu i ważny paszport. Jakie są rodzaje kart pobytu?
Read more >>