apelacja

Odwołanie od wyroku – stosowane w Polsce procedury

odwołanie od wyroku
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Prawo procesowe, które dostępne jest w naszym kraju dopuszcza możliwość składania odwołania po wydanym orzeczeniu o wyroku. Bywa to dopuszczony przez zasady prawa procesowego krok, który umożliwia odwołanie się od wyroku sądu wydanego w pierwszej instancji. dokumenty odwoławcze składa się do sądu drugiej instancji.
Read more >>