Rozliczenia podatkowe za pomocą internetu

Posted on 01/03/2018 11:40am

Urząd skarbowy stworzył ostatnio opcję rozliczania PIT za pośrednictwem Internetu. Ma to być znaczne ułatwienie, przede wszystkim dla ludzi niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie ma również na celu skrócenie kolejek w urzędach skarbowych i co za tym idzie, zminimalizowanie czasu czekania na obsługę. Jest to następny krok w programie automatyzacji pracy urzędów skarbowych, który rozpoczął się krótko po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Weryfikacja płatnika
Urząd skarbowy
Author: Tomasz Czerko
Source: http://www.flickr.com
Weryfikacja płatnika w systemie komputerowy, odbywa się po numerze pesel, docelowo planuje się uruchomienie systemu podpisu elektronicznego, który zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa. Rozliczenie pit online jest szybkie i łatwe. Nie należy w tym celu zatrudniać w księgowego. Wystarczy otrzymać login i hasło w najbliższym urzędzie skarbowym i złożyć deklarację internetową. Najlepszym rozwiązaniem może być zainstalowanie specjalnego, bezpłatnego oprogramowania do rozliczania podatków. Znaczące jest, żeby takie oprogramowanie było aktualne na bieżący rok podatkowy. W celu odszukania takiego oprogramowania należy wyszukać w Internecie hasło takie jak: program pit 2015. Następnie wystarczy podać określone wartości w zaznaczonych miejscach, a program sam obliczy należność wobec urzędu skarbowego i wygeneruje dokument, który wysyła się urzędnikom.

Automatyzacja urzędówUrząd skarbowy nie jest jedynym urzędem przechodzi obecnie proces komputeryzacji. Większa część państwowych urzędów jest w trakcie digitalizacji akt na nośniki komputerowe. Niesie to za sobą wiele ułatwień, zobacz jest jedynie jednym z nich. Nowością w ostatnim czasie jest dodana przez służbę zdrowia opcja elektronicznej weryfikacji składek zdrowotnych. Zapisując się w urzędzie można później dokładnie sprawdzić na jakie cele poszły konkretne kwoty składki, ile kosztowało poprzednie leczenie i zapoznać się z wieloma innymi, ciekawymi danymi. Jest to niezwykle pomocna opcja do weryfikacji pracy urzędników, niestety tak daleko idące pomysły nie są przewidziane dla urzędów skarbowych.


Author: k.s.