Odwołanie od wyroku – stosowane w Polsce procedury


Prawo procesowe, które dostępne jest w naszym kraju umożliwia składanie apelacji po wydanym wyroku. Bywa to dopuszczony przez prawo procesowe krok, dzięki któremu możliwe jest złożenie apelacji odwołującej się od wyroku sądowego wydanego w pierwszej instancji. dokumenty odwoławcze należy złożyć do sądu drugiej instancji.


adwokat - odwołanie od wyroku
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
W Polsce odwołanie od wyroku jest możliwe jedynie w przypadku wyroków wydanych przez sądownictwo pierwszej instancji. Oznacza to, że jeśli do zapoznania się ze sprawą sądem pierwszej instancji byłby sąd rejonowy, to odwołanie od wyroku składane jest do sądu okręgowego. Jeżeli wówczas proces w pierwszej instancji toczyła się w sądzie okręgowym, to sprawy o odwołanie wyroku będą składane przed sądem apelacyjnym. Sprawy odwoławcze potocznie nazwane są apelacją. Terminy te można więc używać zamiennie, obydwa są poprawne. Osoby składające odwołanie mają konieczność to wykonać w postaci pisemnej.

Jeżeli uważasz, że omawiany tu tekst jest cenny i poszukujesz czegoś pokrewnego, to kliknij ponadto ten link, a przeczytasz więcej informacji rozwód częstochowa.

Składając dokumenty odwoławcze trzeba zachować stosowny odstęp czasowy, po upłynięciu, którego odwołanie nie będzie rozpatrywana. Na złożenie dokumentów apelacyjnych od wydania wyroku mamy czternaście dni od dnia, w którym otrzymaliśmy uzasadnienie wyroku na piśmie. Jeżeli apelacja nie zostanie wniesiona znaczy to, iż wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji jest prawomocny (sprawdź dodatkowe informacje). Składając odwołanie od wyroku istnieje możliwość odwołania się od części lub całego wyroku.


Apelację wydaną na piśmie od wyroku składa się w sądzie pierwszej instancji. To sąd pierwszej instancji zajmie się przekazaniem odwołania do sądu wyższej instancji. Wyroki, które wydawane są w sądzie wyższej instancji są różne. Niekiedy kończą się uniewinnieniem, bywa też, że zapada taki sam wyrok, jak ten, który wydał sąd pierwszej instancji. Sąd odwoławczy może również uchylić wyrok sądu pierwszej instancji i wydać zdecydowanie inny wyrok (na przykład może zmienić wysokość orzeczonej kary więzienia).

Kliknij bez obaw tu a zobaczysz, że w najświeższym źródle (https://komornikolesno.pl/egzekucje-komornicze/) zaprezentowano niezwykle interesujące informacje. One też są dające do myślenia.

Istnieje jednak pewne zastrzeżenie: sąd wyższej instancji nie skazuje oskarżonego względem, którego sąd pierwszej instancji wydał wyrok uniewinniający. Obecność osoby oskarżonej na rozprawach prowadzonych przez sądy odwoławcze nie jest konieczna - . Zazwyczaj na sprawach tych osoba odwołująca się od wydanego wyroku jest reprezentowana przez prawnika. Warto zapamiętać, że w naszym państwie każdy ma prawo do prawnika.

Tags: Sąd, apelacja, wyrok sądu, uzasadnienie wyroku