Systemy kierowania przedsiębiorstwem, które mocno pomagają


BI to zamienianie danych w informacje, natomiast danych w wiedzę, która ma na celu optymalizację procesów w biznesie. Rozwiązania business intelligence umożliwiają wydobycie w każdej chwili koniecznych danych. Środowiska analityczne składują a także łączą dane z różnorodnych źródeł, przetwarzają je w przystępny oraz zrozumiały sposób i udostępniają użytkownikom. Zyski uzyskiwane dzięki wdrożeniu tego rozwiązania : prędkie udostępnianie informacji, wzrost przychodów, niższe koszta, optymalizacja działań.

Praca przy komputerze
Author: AlphaLab Startup Accelerator
Source: http://www.flickr.com
Zastosowanie systemu business intelligence pozwala na osiągniecie przewagi strategicznej nad konkurencją. Proces wdrażania składa się z następujących składników: realizacja ekspertyzy biznesowej oraz technologicznej, sporządzenie projektu hurtowni informacji a także systemu analitycznego, przekazanie narzędzi informatycznych oraz sprzętu, instalacja, wdrożenie pilotażowe.

O pożytkach wypływających z zastosowania systemów business intelligence, biznesmeni mówią sami. Zazwyczaj wymieniane bywają takie elementy jak zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów działalności, udoskonalenia organizacyjne, poszerzanie rynków zbytu, poprawa jakości produkcji. Zdaje się więc, iż stosowanie controllingu jest niebezcelowym elementem do osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Systemy te umożliwiają projektowanie oraz analizowanie uzyskanych rezultatów w wielopoziomowych układach przedmiotowym, podmiotowym jak też rodzajowym kosztów, które wspiera podjęcie decyzji strategicznych oraz taktycznych. Dzięki temu możemy modelować taktykę cenową opierając się na analizie progu rentowności, obserwować, jakie centra kosztowe (źródło artykułu) (artykuły, kontrakty, plany) są dla przedsiębiorstwa rentowne, szacować gospodarność indywidualnych ośrodków odpowiedzialności (wydziałów, pionów), eliminować "szare strefy'' kosztów nieproduktywnych.


Zebranie pracowników
Author: Manchester University Maths
Source: http://www.flickr.com
Zarządzanie przez controlling wspomagamy właściwym systemem informatycznym, który dostarcza istotnych, z punktu widzenia zarządzających, informacji o działalności firmy. Ewidencja wydarzeń biznesowych powinna pozwalać na uzyskanie informacji do wielowymiarowego projektowania jak też analizowania wydatków i dochodów. System business intelligence kreuje w powiązaniu z pozostałymi rozwiązaniami całkowity obraz kondycji finansowej firmy.

Tags: informacje, Przedsiębiorcy, biznesmeni, controlling