Na czym polega odpowiedzialność karna lekarza? Kiedy ma miejsce, kiedy może się pojawić?


Znaczenie zgody pacjenta jest stale wzrastającą wartością, a bierze się to przede wszystkim z rozwoju praw pacjenta oraz ze zmian na linii pacjent - lekarz. Jeszcze nie tak dawno ten kontakt był dosyć paternalistyczny, teraz już robi się bardziej partnerski. To oznacza, że pojawia się wiele pytań, a najbardziej ważna jest odpowiedzialność karna lekarza, co oznacza zabieg robiony przez lekarza bez zgody pacjenta może stać się czynem karalnym?


lekarze i ich odpowiedzialność prawna
Author: Phalinn Ooi
Source: http://www.flickr.com
Opinie lekarzy oraz prawników w temacie tej zgody są mocno podzielone. Prawnicy przekonują, że wola chorego to najbardziej istotne prawo, tak więc starają się jak najmocniej rozszerzyć rolę zgody pacjenta, zaś lekarze uważają, że dobro chorego to prawo najistotniejsze, więc starają się zminimalizować rolę zgody pacjenta. Różnice w takich opiniach zostały na szczęście w określonym stopniu ustalone i to na korzyść prawników. Tak się stało po wprowadzeniu zapisu 192 do kodeksu prawnego.

Tego rodzaju zapis mówi, iż kto przeprowadza zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, a może być to nawet kara pozbawienia wolności. Ten przepis zamiast jednakowoż wpierać wykreował trochę zamieszania. W sytuacji leczniczych zabiegów brak zgody na ich udzielenie nie kreuje odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko życiu oraz zdrowiu, ale uchodzi to jednocześnie za jedno z przestępstw przeciwko wolności. W takich więc sytuacjach jak zarządzony będzie sąd lekarski prawnik prawnik Zabrze prawdziwie profesjonalny, który kształci się w tej dziedzinie, będzie faktycznie konieczny - . Wracając jednakże do wywodu, to można potwierdzić, że zgoda to pewien punkt usprawiedliwiający czynności lekarza. Wiadomo jednakowoż, że nie każda będzie chronić przed zarzutem bezprawności czynu.

Zainteresował Cię nasz temat? Niezwykle nam przyjemnie. Po informacje wejdź do następnego linku - tam przygotowaliśmy dodatkowe informacje.Powinna bowiem pełnić dane wymagania, choćby przykładowo przedmiot zgody powinien być zgodny z prawem, co znaczy, iż lekarz nie powinien wykonywać zabiegu eutanazji, mimo że dostał taką zgodę od pacjenta. Zgoda ponadto nie może być otrzymana pod naciskiem lub przymusem. Lekarz przed wszystkim musi udzielać pacjentowi najlepszej informacji o jego stanie zdrowia, powinien zaproponować możliwe metody diagnostyczne czy lecznicze. To zapewnienie, iż lekarz, jak i pacjent będą usatysfakcjonowani z tej sytuacji.

Tags: Pacjent, lekarz, prawnicy, wola chorego