Słynna niemiecka solidność w interesach to przeszłość


Coraz to częściej nasze zakłady dokonujące obrotu z jednostkami niemieckimi szukają wyjścia, w jaki sposób można egzekwować należności wobec nierzetelnych partnerów. Niestety przysłowiowa rzetelność niemieckich przedsiębiorców jest już mitem i niesolidność płatnicza występuje na coraz większą skalę. Niemieckie zakłady nierzadko ignorują wezwania do opłaty, które otrzymują od polskich dostawców, wychodząc z domniemania, iż ze względu na trudności językowe, odległość oraz różnice kulturowe żądanie nie będzie wyegzekwowane.

Windykacja
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Funkcjonują jednak w naszym kraju firmy, jakie mogą pomóc w odzyskaniu pieniędzy razem z zaległymi odsetkami. Jak to robią? Pierwszą czynnością jest przeprowadzenie postępowania pozasądowego. Polega to na skierowaniu się do trasata, z okazywanym pełnomocnictwem, poprzez niemiecką kancelarię (kancelaria prawna częstochowa - http://kancelaria-adwokat.biz/) adwokacką z: żądaniem zapłaty zaległej sumy, żądaniem zapłaty obliczonych odsetek, postulatem zwrotu kosztów adwokackich działania przedsądowego.

Proszę zwracać uwagę, że inaczej niż w naszym kraju, istnieje w Niemczech możliwość zwrotu pozasądowych kosztów adwokackich poprzez trasata. Odzyskanie zatem należności jest dla wierzyciela całkiem bez kosztowe, bowiem wszystkie koszta zmuszony jest zwrócić dłużnik - więcej o windykacji należność. Trzeba zauważyć, iż dłużnicy zupełnie inaczej, o wiele poważniej odpowiadają na pisma prawnika niemieckiego w porównaniu z kontrakcją na pisma sporządzone przez samych wierzycieli bądź (sprawdź to) polskie jednostki windykacyjne. Wiele spraw dopełnia się już na tym początkowym etapie działania w obawie przed nieuchronnością niemieckiego wymiaru praworządności.


Jeśli działania pozasądowe zostają bezcelowe, wówczas musimy przystąpić do dochodzenia roszczenia na drodze prawniczej. Istnieją w tym zakresie 2 możliwości. Możemy dochodzić swych należności na drodze sądowej w Polsce po czym egzekwować orzeczenie w Niemczech bądź złożyć pozew oraz egzekwować w Niemczech. Przesądzają o tym zapisy w umowie jak też międzynarodowa własność polskiego bądź niemieckiego sądu. Ale także wtedy gdy istnieje możliwość wyboru pomiędzy sądem niemieckim i polskim, z doświadczeń wynika, że warto składać pozew w Niemczech ze względu na większą sprawność postępowania. Windykacja należności w Niemczech wymaga dużej wiedzy prawniczej. Nie każda kancelaria podejmuje się takich działań.

Tags: kancelaria, procent, odsetki, dłużnika, kontrahentów