Krótka prezentacja najczęściej używanych metod oraz sposobów wyceny wartości firm, spółek i przedsiębiorstw.


Przy sprzedaży jakiejś firmy bardzo ważną rzeczą będzie zrobienie jej wyceny. Zresztą wyceny tego typu przydają się nie tylko w takich transakcjach, ale też na przykład przy negocjacjach z bankami czy przed wejściem na giełdę.
prawo
Author: Lukas Plewnia
Source: http://www.flickr.com


firma
Author: Junta Informa
Source: http://www.flickr.com


Po takiej wycenie osoby się tym interesujące będą wiedziały, jaka jest wartość danej firmy i w oparciu o to będą mogły podejmować odpowiednie decyzje. W praktyce wycena spółek może być przeprowadzona paroma odmiennymi metodami, a wybór danej będzie uzależniony od tego, do czego ma być wykonana i od charakterystyki danej spółki. Najbardziej popularne z nich to dochodowa, porównawcza i majątkowa, każda z nich będzie prezentować odmienne i niezależne podejście do analizy. Tak naprawdę wyceny poszczególnymi metodami znacznie się mogą różnić, więc trzeba to mieć na względzie przy wyborze.


Dyskusja specjalistów
Author: Ted Eytan
Source: http://www.flickr.com


Przy metodach dochodowych wartość spółki (B&P - upadłość przedsiębiorcy) szacowana jest w oparciu o przepływy pieniężne generowane przez spółkę, przy założeniu że będzie jej dalszy rozwój. Najważniejsze są tu wybiegające na kilka lat w przód prognozy finansowe. Za to wycena aktywów metodą porównawczą odbywa się przez porównanie analizowanego podmiotu z innymi firmami o zbliżonej wielkości i profilu działalności.

Prezentowany artykuł jest bardzo interesujący? Jeżeli również tak uważasz, to kliknij na oryginalny tekst, który zawiera nie mniej wartościowe informacje.

Przy tej metodzie czasami są kłopoty z wyszukaniem dobrych firm do porównywania.
Trzecią wykorzystywaną metodą to wycena majątkowa, czasami też nazywana bilansową. W jej przypadku wartość firmy to cały posumowany majątek, od którego odejmuje się różnego rodzaju ciążące na firmie zobowiązania i długoterminowe należności.

Tags: bank, problemy, firm, interes