Komu przysługuje jak też gdzie uzyskać darmową pomoc prawną?


Od stycznia 2016 roku każdy powiat spełnia zadanie finansowane z budżetu państwa które polega na prowadzeniu miejsc udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla jednostek fizycznych.


bezpłatna pomoc prawna
Author: Daquella manera
Bezpłatna pomoc ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-on-line ) prawna przypada ludziom korzystającym z pomocy społecznej (brany pod uwagę jest czas 12 miesięcy poprzedzających prośbę o użyczenie nieodpłatnej pomocy prawnika), mającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom. Jednocześnie jednostkom, które nie skończyły dwudziestu sześciu lat oraz jednostkom, które ukończyły 65 lat. Ponadto osobom, które w wyniku wystąpienia żywiołowej klęski, naturalnej katastrofy czy też awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu względnie poniosły straty.


Ażeby uzyskać bezpłatną pomoc prawną, powinno się przedstawić zaświadczenia potwierdzające upoważnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnika, dla przykładu decyzję lub zaświadczenie o przyznaniu wsparcia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości lub złożyć oświadczenie na piśmie o wystąpieniu klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej czy też technicznej awarii. Bezpłatną pomoc prawnika możesz uzyskać w celowo do tego przygotowanych lokalizacjach wskazanych jak też aranżowanych przez konkretny powiat (punkty takowe znajdować mogą się między innymi w Starostwach Powiatowych lub Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie).


Założono, by w każdym z powiatów znajdowały się 2 tego rodzaju punkty, z czego jeden powinien być kierowany przez organizację pozarządową. Prawnej pomocy w wyżej wymienionych punktach udzielają radcy prawni oraz adwokaci.

Tags: dostęp, UG, bezpłatne