Komu przysługuje i gdzie możesz otrzymać bezpłatną poradę prawną?


Poczynając od 2016 roku każdy z powiatów wykonuje zadanie opłacane z budżetu państwa które polega na prowadzeniu punktów udzielających bezpłatnej pomocy prawnika dla fizycznych osób.
strona
Author: UK Ministry of Defence
Source: http://www.flickr.com


bezpłatna pomoc prawna
Author: niko_stra
Source: http://www.flickr.com


Bezpłatna pomoc prawna przysługuje ludziom jacy korzystają z pomocy społecznej (brany pod uwagę będzie okres 12 miesięcy które poprzedzają zwrócenie się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej), mającym Kartę Dużej Rodziny, kombatantom oraz weteranom. Jednocześnie jednostkom, które nie ukończyły 26 lat oraz osobom, które ukończyły sześćdziesiąt pięć lat. Ponadto osobom, które na skutek wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej względnie awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły jakieś straty.


Ażeby otrzymać nieodpłatną pomoc prawnika, trzeba przedłożyć poświadczenia potwierdzające uprawnienia do skorzystania z darmowej pomocy prawnika, dla przykładu decyzję lub zaświadczenie o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, ważną Kartę Dużej Rodziny, dokument tożsamości albo też złożyć pisemne oświadczenie o wystąpieniu klęski żywiołowej, klęski naturalnej albo technicznej awarii. Darmową pomoc prawnika - www.adwokat-wroclaw.com.pl/ możemy otrzymać w specjalnie do tego przyszykowanych punktach wskazanych oraz organizowanych przez dany powiat (punkty takie mogą się znajdować m.in. w Starostwie Powiatowym, Powiatowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie albo Miejskich Centrach Wspierania Rodzin).
Założeniem jest, by w każdym z powiatów znajdowały się dwa tego rodzaju punkty, z czego jeden powinien być prowadzony przez pozarządową organizację.

Jeżeli szukasz ciekawych danych na ten wątek, to dokładnie sprawdź oryginalny artykuł (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/), który zawiera godne uwagi informacje.

Pomocy prawnej w wyżej wymienionych miejscach udzielają radcy prawni i adwokaci.

Tags: dokumenty, moc, pomoc, adwokaci, radcy prawni