KODEKS SKLEPU – KLAUZULE NIEDOPUSZCZALNE.


Wielu sprzedających online zamieszcza w regulaminach zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, często czyniąc to nieświadomie.Zapisy takie tworzone są także czasami, przez właścicieli sklepów, którzy chcą unikać odpowiedzialności za działalność swoją lub innych firm, z którymi współpracują.


Regulamin sklepu
Author: See-ming Lee
Source: http://www.flickr.com
Sprawa klauzul niedozwolonych (więcej informacji) jest zatem bardzo istotna zarówno dla sprzedawców, jak i nabywców.
Do najpopularniejszych klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu internetowego, zalicza się:

1. Poddawany reklamacji produkt nie może być używany, w innym razie sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zaakceptowania reklamacji.
2. Koszty przesyłki nie są oddawane klientowi.
3. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakupy robione w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto i hasło klienta.
4. Sklep nie odpowiada za spóźnienia wynikłe z niedotrzymania terminów przez firmę kurierską.
5. Deskrypcje towarów pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo zachowania należytej poprawności przy ich sporządzaniu mogą zawierać błędy. Deskrypcje oraz fotografie nie mogą być zatem podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do sklepu.
6. Wszelakie spory wynikłe w związku z realizacją umów kupna – sprzedaży między sprzedającym a nabywcą będą rozstrzygane początkowo na drodze negocjacji, z intencją ugodowego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, albo też będzie nie zadawalające dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
7. Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Opłaty związane z transferem środków ponosi kupujący.
8. Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania, należy kierować od razu do producenta – bazując na gwarancji, która znajduje się razem z produktem.
9. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z całościową jego zawartością oraz odpowiednim dowodem zakupu tj. : kwitem paragonowym lub [adwokat z wrocławia] fakturą, a sam towar będzie nieuszkodzony i nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.


Jeśli zapis w regulaminie naszego sklepu internetowego, w wyniku postępowania sądowego - będzie zawierać klauzule niedozwolone, trzeba będzie niezwłocznie wprowadzić w nim zmiany (zobacz jak powinien wyglądać prawidłowo napisany regulamin sklepu internetowego - portal Oprócz tego też sąd może nałożyć karę pieniężną. Kwota ta sięgać może do 10% rocznych przychodów sklepu, jakie odnotowane zostały w roku poprzednim.
Oprócz tego Sprzedający będzie musiał ponieść jeszcze koszty publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Masz jeszcze chwilę? Jeśli tak, to zachęcamy Cię do kolejnej witryny, na której wyszukasz szczegółowe wpisy - najedź na link do wpisu.

Do tego z reguły dochodzą też koszty zastępstwa procesowego.

Tags: pieniądze, producent, dostawa, przesyłka, reklamacja, postępowanie sądowe