Kilka ważnych informacji w temacie możliwości otwarcia kancelarii prawniczych w Niemczech przez adwokatów z naszego kraju.


Jedną z ogromnych zalet, jakie przyniosła ze sobą Unia Europejska, jest swoboda wykonywania działalności gospodarczej we wszystkich krajach członkowskich. Rzecz jasna będą tutaj obowiązywać liczne ograniczenia, regulacje i okresy przejściowe, lecz w zdecydowanej większości sytuacji jest to możliwe bez większych ograniczeń.

adwokat
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
Będzie to również dotyczyć adwokat (http://raczynski-kancelaria.pl/)ów, jacy po wypełnieniu określonych formalności również świadczyć mogą swoje usługi na terenie innych krajów. W szczególności kancelarie z naszego kraju chętnie spoglądają w stronę naszego sąsiada na zachodzie, czyli Niemiec. Rozróżnić przy tym trzeba dwie możliwości na świadczenie usług, to znaczy wykonywanie zawodu mając tam siedzibę oraz tymczasowe zlecenia dla klientów. Obie te możliwości regulowane będą przez niemieckie przepisy w oparciu o unijne dyrektywy. Jeśli chodzi o tę pierwszą opcję nasz radca prawny albo adwokat będzie mógł wykonywać usługi na terytorium Niemiec jedynie w takim przypadku, gdy będzie przyjęty do izby adwokackiej, w tym celu należy złożyć właściwy wniosek i wnieść stosowne opłaty.Przede wszystkim rozpocząć trzeba od tego, że chcąc prowadzić działalność u naszych sąsiadów trzeba posiadać możliwość prowadzenia kancelarii w państwie, z którego się pochodzi.
prawoWiąże się to więc z odpowiednim wykształceniem, oraz dopuszczeniem do wykonywania zawodu, z takich też powodów na przykład aplikanci tego warunku nie spełnią. W przypadku polskich prawników muszą posiadać oni tytuł adwokata lub radcy prawnego. Jeśli będzie chodzić o radców, to zadbano, żeby oni również mieli takie możliwości, gdyż mają porównywalne kwalifikacje, co adwokaci. Co ważne, obowiązkiem adwokatów jest coroczne przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienia o możliwości wykonywania zawodu, które należy przedstawić niemieckiej izbie adwokackiej. Kolejną formalnością jest, aby adwokat (zobacz adwokaci) w Niemczech pochodzący z innego państwa posiadał obywatelstwo któregoś kraju członkowskiego lub Szwajcarii, obowiązkowe także będzie odpowiednie ubezpieczenie, które trzeba zakupić przed podjęciem działalności.

Tags: działalność, wykształcenie, swoboda