Jeśli się ma jakiś pracowników pamiętać należy o tym, że pracodawca ma w stosunku do nich sporo powinności


Już w krótkim okresie czasu po nawiązaniu stosunku pracy, gdyż jest na to okres zaledwie tygodnia, trzeba nowo zatrudnioną osobę zgłosić do zakładu ubezpieczeń zwanego ZUS. Regulacje prawne tutaj są jednoznaczne i nie będzie możliwości ich dowolnego interpretowania.

Każdego pracownika, którego się zatrudni należy zgłosić w zusie i opłacać za niego odpowiednie składki, obowiązuje to od momentu zatrudnienia aż do wygaśnięcia umowy o praca. Po rozwiązaniu umowy o pracę również (zobacz link) jest obowiązek poinformowania o tym zusu, i tu również pracodawca będzie miał siedem dni na wykonanie tej czynności. Każdy bez wyjątku z pracowników będzie miał prawo zażądania od swojego pracodawcy informacji o opłaconych składkach, a gdy okaże się że nie były one odprowadzane, dochodzenia ich uporządkowania. Właściciel firmy także nie może nie zgodzić się na prośbę zatrudnionego zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, na przykład to mogą być uczące się albo małoletnie dzieci albo niepracujący współmałżonek. Wtedy ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również (nasze linki) osoby zgłoszone takim sposobem.
polski banknot dziesięciozłotowy
Author: Fox Wu
Source: http://www.flickr.com
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar szczegółowo opisują przepisy. O tym, w którym momencie otrzyma się urlop decydują kierownicy lub właściciel, i jest to uzależnione od organizacji pracy w danej firmie. Popularne w wielu firmach są plany urlopowe, dzięki nim wszyscy wiedzą, jak w okresie wakacji będą pracować osoby z poszczególnych działów.Urlop, jaki nie był użyty w danym roku w pierwszej kolejności powinien zostać wykorzystany w następnym okresie, chyba że pracownik zdecydował się rozwiązać umowę ze swoim pracodawcą. W taki przypadku kadrowa powinna się dowiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i wypłacić takiej osobie odpowiednią sumę. Duże prawa w czasie pracy mają również mamy, po urodzeniu dzieci będzie się im należał przewidziany przepisami macierzyński urlop, a gdy będą chciały kontynuować opiekę nad swoim maleństwem, to będą również mogły wziąć urlop wychowawczy zus na kolejne kilkanaście miesięcy.
jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Tags: umowy, pracę, ekwiwalent