Jakie wiadomości powinien posiadać po zdaniu egzaminów student na tego typu kierunku jak prawo karno-podatkowe?


Spośród mnóstwa kierunków studiów prawnych obecnie wielokrotnie wybierany jest taki, który dotyczy prawa skarbowego. Niestety w naszym kraju dochodzi do wielu przestępstw gospodarczych, dlatego absolwenci takiego rodzaju kierunku z pewnością posiadają zagwarantowaną przyszłość.
prawo karne skarbowe
Author: Nicholas Wang
Source: http://www.flickr.com


Chodzi o prawo karne skarbowe, a zatem specjalistyczną branżę prawa karnego, jaka ma za zadanie ochronę interesów finansowych kraju, jego jednostek strukturalnych oraz Unii europejskiej.

Ogromnie interesujący artykuł, czyż nie? Jeżeli także tak uważasz, to kliknij na inne pomocne artykuły (https://www.adwokatchojka.pl/rozwody.html), które pochłoną Cię kompletnie.

Słuchacz na takim wydziale powinien rozumieć, że podobnie jak w całym prawie karnym występują w nim dwie formy czynów zabronionych: przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Zgodnie z odpowiednią ustawą tego typu czyn jest społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy. Słuchacze szkół wyższych powinni także znać pojęcie źródła i specyfikę prawa karno skarbowego, umieć przedstawić zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, opisać postępowanie karne. W toku wspomnianych studiów studenci zapoznają też środki karne przewidziane w kodeksie karno skarbowym oraz reguły ich wymiaru czy formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego.


Unii Europejskiej
Author: U.S. Army RDECOM
Source: http://www.flickr.com


Samolot w obłokach
Author: Valentin Hintikka
Source: http://www.flickr.com


Poza tym słuchacze na wspomnianym kierunku poznają między innymi budowę części szczególnej k.k.s. Należałoby dodać, że udowodnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego podlega identycznym regułom jak każdego innego przestępstwa. Na wykładach słuchacze nauczą się, że prawo (sprawdź informacje) karne skarbowe może dzielić się na materialne oraz procesowe.
W związku z tym poznają także między innymi środki karne oraz zasady odpowiedzialności karnej skarbowej. Wiedza ta jest przekazywana studentom na specjalnych wykładach, z jakich następnie muszą zaliczyć stosowne egzaminy.

Tags: euro, kraj, sprawa