Jakie obowiązki ma pracodawca angażujący nowego pracobiorcy?


Zatrudniając nowego pracownika na podstawie umowy o pracę pracodawca powinien zdać sobie sprawę z niezbędności dopełnienia pewnych zadań z tym połączonych.


Mało tego, te zobowiązania łączą się ze ściśle określonymi terminami, których musimy dopilnować.


Jakie są w takim razie zasadnicze zadania pracodawcy powiązane z zatrudnieniem pracobiorcy? Przekazania nowemu zatrudnionemu skierowania na obowiązkowe lekarskie badania warto przypilnować przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Konkretna jednostka może rozpocząć realizację swych zadań po zdobyciu poświadczenia o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na wyznaczonym stanowisku. Badania medyczne realizowane są na koszt chlebodawcy. Musi on też trzymać zaświadczenie które wydał medyk w osobowych aktach pracobiorcy.
pisma
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu


kurs bhp
Author: Giles Williams
Source: http://www.flickr.com


Prócz skierowania na badania lekarskie przed dopuszczeniem przyszłego pracownika wymagane jest także ażeby przeszedł on obowiązkowy kurs BHP.

Jeżeli masz możliwość uzyskać inne dane na omawiany temat, to wykorzystaj to i wejdź na poniższy odsyłacz i przeczytaj na stronie.

W czasie kursu osoba, która ma być zaangażowana zaznajomi się z prawami tyczącymi się zasad BHP, a również regułami wykonywania bezpiecznej pracy wiążącymi w firmie. Oczywiście kurs musi zrealizować osoba posiadająca właściwe kwalifikacje. Tego rodzaju instruktaż wlicza się do czasu pracy a także przeprowadzane jest na koszt chlebodawcy. Uczestnictwo w nim pracobiorca powinien poświadczyć podpisem. Tak samo jak jak w wypadku lekarskiego zaświadczenia niezbędne będzie przechowanie owego zaświadczenia w aktach osobowych zatrudnionego.


Do tego powinniśmy mieć pismo wydane przez organizatora kursu o ukończeniu go przez zatrudnionego z pozytywnym wynikiem. Poza szkoleniem BHP pracodawca powinien jasno sprecyzować wymagania powiązane ze stanowiskiem.

Tags: firmie, przedsiębiorca, dane, prawa, zatrudnienie