W jaki sposób zostać komornikiem sądowym?


Komornik sądowy to jeden ze szczególnie nielubianych zawodów, lecz mimo tego ktoś przecież musi pełnić ten zawód. A komornikiem wcale nie jest tak łatwo zostać. Trzeba zrealizować skrupulatnie skonkretyzowane warunki, by móc cieszyć się mianowaniem na powyższe stanowisko.

prawo
Author: thierry ehrmann
Source: http://www.flickr.com
Dobrze jednak zacząć od tego, kim jest i co robi komornik sądowy. To funkcjonariusz publiczny, którego zadaniem jest wykonywanie czynności egzekucyjnych, rzecz jasna pod nieustającą kontrolą sądu. Może również dostarczać wszelkiego typu zawiadomienia sądowe, obwieszczenia lub protesty, w zależności od konkretnej sprawy.

W swoim działaniu musi postępować podług prawa, nie mogą ponosić go emocje i powinien mieć nieposzlakowane opinie. Jego zachowanie normuje także złożone ślubowanie i konieczność przestrzegania norm etycznych. W jaki sposób w związku z powyższym zostać komornikiem?

Do pierwszych wymogów zaliczają się: posiadanie obywatelstwa polskiego oraz pełna zdolność do czynności prawnych. Potencjalny komornik nie może być karany lub podejrzany za przestępstwo. Oprócz tego musi być absolwentem studiów wyższych na określonym kierunku – są to studia prawnicze albo administracyjne. Nie można także zapomnieć, iż musi mieć skończone 26 lat, 2 lata pracować jako asesor komorniczy i wcześniej odbyć aplikację komorniczą, podczas której zapozna się z metodami pracy komornika, może także wykonywać wyznaczone czynności. Istotny jest też stan zdrowia, jaki musi mu umożliwiać realizować zadania. Komorników mianuje Minister Sprawiedliwości, na wniosek samego zainteresowanego stanowiskiem. Komornik (www.komornikolesno.pl/) poza realizowaniem czynności egzekucyjnych powinien kierować swoją kancelarią komorniczą.

Jeśli zafascynował Cię omawiany temat, to po przejściu do wpisu (http://radca-pr.pl/oferta/prawo-wlasnosci-intelektualnej/) odnajdziesz więcej podobnych informacji, które na pewno będą warte zainteresowania.

Pracuje na konkretnym rewirze komorniczym, np. we Wrocławiu, który jest również obszarem działań sądu rejonowego. Komornik komornik sądowy Wrocław Fabryczna ( sądowy / Wrocław) bezwzględnie musi trzymać się zasady zachowania tajemnicy zawodowej oraz – co nad wyraz istotne – nie może wykonywać innej działalności zarobkowej, jeżeli nie uzyska stosownej zgody, która jest udzielana przez prezesa sądu apelacyjnego oraz radę izby komorniczej.

Jeśli wobec tego komornik sądowy to zawód, który chcesz pełnić, powinieneś zweryfikować czy spełniasz wyżej wymienione warunki. Gdy wszystko się zgadza, nie ma żadnej przeszkody, by zacząć starać się o to stanowisko.

Tags: Wrocław, prawo, komornik