Jak przebiega wstępny instruktaż BHP


Instruktaże BHP to nieodłączny fragment funkcjonowania firmy. Pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, jaki nie posiada zadowalającej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
Wstępne szkolenia BHP aranżowane są przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich nadrzędnym celem jest dostarczenie pracownikowi informacji i umiejętności koniecznych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa oraz zaznajomienie pracownika z zagrożeniami występującymi na danych stanowiskach pracy. Wstępny instruktaż BHP zawiera m.in. instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny winien przeprowadzony być w taki sposób, żeby zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-ile-zarabia-ratownik-medyczny-i-jak-wyglada-jego-praca), w obowiązującym pracobiorców konkretnej firmy regulaminie pracy jak też z zasadami udzielania pierwszej pomocy (poznaj firmę Gemmar). Szkolenie ogólne z reguł BHP odbywają: nowo zaangażowani pracownicy, żakowie - praktykanci i uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. Szkolenie to musi być przeprowadzone koniecznie przed przyjęciem pracownika do pracy.
bhp
Source: pixabay.com
Szkolenie stanowiskowe odbywa się na stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracować. Ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tymże stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami i metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Winien obejmować on następujące fazy: rozmowę wstępną instruktora (dla przykładu mistrz) z pracobiorcą, pokaz jak też objaśnienie przez szkoleniowca wszystkich działań, jakie ma realizować pracownik na konkretnym stanowisku pracy z zachowaniem bezpiecznych strategii pracy, eksperymentalne wykonanie czynności przez pracobiorcę i potencjalna ich korekta przez instruktora, samodzielna praca pracobiorcy pod dozorem instruktora.

Instruktaż stanowiskowy winien być zakończony egzaminem wiadomości z zakresu bezpiecznego realizowania pracy. Pozytywne zdanie takiego egzaminu to podstawa do przyjęcia pracownika do pracy na wskazanym stanowisku . Czas trwania owego szkolenia winien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy jak też zagrożeń zachodzących na stanowisku pracy, na jakim pracobiorca ma być zatrudniony.


Jak odszukać firmę szkoleniową proponującą szkolenia BHP? To nic skomplikowanego, starczy w swój laptop wpisać: usługi bhp Warszawa lub wdrożenie programu lojalnościowego kursy bhp Warszawa.

Tags: nauka, stanowisko, pracownik do pracy