Jak powinniśmy rozumieć postępowanie odnoszące się do nakazu zapłaty? Czy mamy określone prawa dotyczące sprzeciwu?


Udało ci się złożyć w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty, jakie wydane są w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nie oznacza to jednak, że wygrałeś postępowanie, gdyż do szczęśliwego finału została jeszcze dość długa droga. Należy pamiętać, iż e-sąd nie zbada merytorycznie zarzutów wniesionych przez ciebie. Tym zajmie się już inny sąd, tak więc e-sąd przedłoży twoją sprawę do kolejnego sądu.


akta sprawy
Author: Simon_sees
Source: http://www.flickr.com
Gdy w końcu akta sprawy dotrą do odpowiedniego sądu, a może to potrwać nawet parę miesięcy, twój powód jest zobowiązany uzupełnić braki formalne. Odpowiedni w sprawie sąd wymaga przecież materialnych, konkretnych dowodów. Nie wystarczy już, jak w e-sądzie (rozwodznim.pl), forma elektroniczna. W terminie dwóch tygodni od wezwania, powód powinien przesłać papierowe wersje pozwu, a jednocześnie inne dokumenty, jak pełnomocnictwa. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na dwa pojęcia.

Jak powód uzupełni te braki, nowy sąd rozpocznie już merytorycznie zapoznawać się ze sprawą. Zostanie określony czas rozprawy, sąd - czytaj w serwisie - będzie mógł zbadać dowody, zaczną się przesłuchania świadków, po pewnym okresie natomiast, zostanie wydany wyrok. Jest jednakże możliwość, że powód nie zrobi nic, ewentualnie wycofa pozew. Dość często bierze się to z faktu, iż właściwie on wie, iż dochodzona pozwem wierzytelność jest już przedawniona, więc nie ma sensu się angażować, ponieważ sprawa jest już stracona. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?


temida
Source: www.morguefile.com
Jeżeli dostałeś nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to wnoszenie tego rodzaju sprzeciwu automatycznie może spowodować utratę jego mocy. Sąd może skierować w takiej sytuacji sprawę na rozprawę, natomiast całe postępowanie startuje jakby od początku. Może jednakowoż otrzymałeś nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W tego rodzaju sytuacji wniesienie zarzutów nie spowoduje jego automatycznego unieważnienia. Tego rodzaju zakaz będzie jakby zatrzymany, aż do czasu rozpoznania sprawy na rozprawie. Dopiero po sprawie sąd może podjąć decyzje, czy nakaz uchylić, czy może zostawić go w mocy. Jak można zaobserwować, tego rodzaju okoliczności zdarzają się często i mają różne konsekwencje. Najistotniejsze to, żeby wiedzieć jak postępować na każdym kroku. Jak mamy z tym kłopot, to powinniśmy wynająć dobrego adwokata, pomoże on nam w tej sprawie. Być może będzie taka sytuacja, że bez wsparcia fachowca się nie obejdzie. Fachowca znajdziesz tutaj: .

Tags: Adwokat, dowód, nakaz zapłaty, e-sąd