Istotne wieści prawne - rękojmia, zawieszenie emerytury, wniosek RG-1


Niektóre wiadomości prawne częstokroć okazują się dla wielu osób ogromnie przydatne, dlatego dziś poruszymy trzy ważne kwestie - rękojmie, zawieszenie emerytury i wniosek RG-1. Czym jest rękojmia? Jest to pewna odpowiedzialność sprzedającego w stosunku do kupującego za wady prawne i fizyczne wyprzedawanej rzeczy.

Karta gwarancyjna
Author: Historyworks
Source: http://www.flickr.com
Jest ona stosowana w trakcie umowy kupna sprzedaży. Kupujący posiada pewne uprawniania z tytułu rękojmi, takie jak chociażby żądanie obniżenia ceny, wymaganie wyeliminowania wady, wymiana rzeczy na inną, która nie ma wad, zdoła również zdecydować się na odstąpienie od umowy. Rękojmia czyli rodzaj reklamacji jest wybierany jedynie przez osobę kupującą. A co wolno ogłosić na temat zawieszenia emerytury? Zawieszenie emerytury następuje wtedy, gdy rencista bądź emeryt odbiera dodatkowe dochody, emerytura taka może zostać całkowicie zawieszona albo także zmniejszona o obliczoną kwotę.W przypadku chęci zawieszenia emerytury, wypada złożyć dobry wniosek do ZUS-u. Zawieszenie prawa do otrzymywania emerytury jest potrzebne wtedy, gdy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia progu podatkowego. W takiej sytuacji na pewno należałoby się zastanowić, jakie wyjście okaże się bardziej pozytywne - zawieszenie emerytury bądź wycofanie z dodatkowego dochodu. A czym jest wniosek rg 1 i co warto wiedzieć na temat właściwego wypełnienia tego wniosku?
Wniosek rg 1 jest to podanie o wpis do polskiego rejestru podmiotów gospodarki narodowej. Wniosek ten wolno złożyć także w sytuacji zmiany cech objętych wpisem podmiotów. Wniosek taki, jak każdy inny, powinno się właśnie poprawnie wypełnić, w Internecie zdołamy znaleźć wiele cennych informacji, które pokazują jak poprawnie i dobrze wypełnić ten formularz.

Z pewnością na takim wniosku musi znaleźć się nawa firmy albo dane personalne właściciela firmy. Składając wniosek trzeba również zaznaczyć rodzaj zgłoszenia. Ponadto na wnioski musi się także odnaleźć adres siedziby firmy. To ledwie parę rzeczy, o jakich powinno się pamiętać, wypełniając wniosek rg 1, właściwym pomysłem jest drobiazgowe zapoznanie się z całym tym wnioskiem i informacjami dotyczącymi jego należytego wypełnienia.

Tags: umowa, firma, emerytura, kwota