Instruktaże okresowe dla pracowników


Pewnym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie pracobiorcom bezpiecznych jak też higienicznych warunków pracy. Dogłębne informacje na w tym temacie możemy znaleźć w dziale dziesiątym Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się też przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Temat instruktaży w dziedzinie bezpieczeństwa jak też higieny pracy reguluje zarządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Szkolenia BHP we Wrocławiu są realizowane w celu aktualizacji a także utrwalenia wiedzy i umiejętności w sferze BHP a również zapoznania uczestników z najnowszymi podejściami techniczno-organizacyjnymi w powyższym obszarze.

szkolenia bhp
Author: NASA Goddard Space Flight Center
Source: http://www.flickr.com
Typy instruktaży okresowych BHP: Szkolenie BHP dla chlebodawców jak też innych osób zarządzających pracownikami przeprowadza się w formie szkolenia (polecamy radzenie sobie ze stresem), seminarium czy samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie trzeba przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od chwili zaangażowania. Szkolenie (kliknij szkolenia sprzedażowe) BHP dla pracowników zaangażowanych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się jedynie w postaci instruktażu, nie rzadziej aniżeli raz w roku na stanowiskach, na jakich istnieją wyjątkowo wysokie zagrożenia. Kiedy takie niebezpieczeństwa nie zachodzą, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Pierwsze szkolenie okresowe musimy zrealizować w okresie do roku od chwili zaangażowania. Szkolenie BHP dla pracobiorców inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w postaci szkolenia, seminarium czy samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie należy zrealizować w czasie do roku od momentu zaangażowania.

Szkolenie BHP dla ludzi służby BHP realizuje się w postaci kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż trzeba zrealizować w czasie do 12 miesięcy od momentu zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych i innych realizuje się w postaci szkolenia, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie trzeba przeprowadzić w czasie do roku od dnia zatrudnienia.pracujący robotnicy
Author: Asian Development Bank
Source: http://www.flickr.com
Ze szkolenia okresowego może zostać zwolniona osoba, jaka posiada bieżące poświadczenie o przebyciu szkolenia BHP u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy bądź odbyła inny instruktaż BHP dla jednostki zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli jego program uwzględnia obszar tematyczny nieodzowny programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy. Szkolenie okresowe dopełnia się egzaminem.

Tags: kurs, kodeks pracy, pracodawca, online