Wyjazd zarobkowy


Co dziesiąty Polak deklaruje, że w ostatniej dekadzie pracował zarobkowo poza granicami naszego kraju. To oznacza, że "za chlebem" wyjechało 3,3 miliony Polaków. Co interesujące, zainteresowanie pracą za granicą nie słabnie pośród Polaków od lat.
autobus
Author: shrinkin'violet
Source: http://www.flickr.com
Elementem mającym największy wpływ na migracje zarobkowe jest wiek. W ostatnim dziesięcioleciu jeden na czterech badanych z grupy wiekowej 33 pracował za granicą. Wśród przedstawicieli innych kategorii wiekowych odsetek nie był większy niż 12 proc.. Najmniejszy był wśród osób najstarszych, w wieku 55-63 i więcej odsetek wynosił 4.Następnym co do wagi składnikiem determinującym chęć do podjęcia zatrudnienia za granicą jest płeć. Pracę za granicą nagminniej podejmowali panowie (16 procent spośród ankietowanych). Pośród kobiet było to jedynie 7 procent. Grupą najentuzjastyczniej emigrującą są panowie w wieku 25-35 lat. W ostatniej dekadzie czterech na dziesięciu pracowało za granicą. Co interesujące, wpływu na gotowość do wyjazdu nie ma wykształcenie. Doświadczenie pracy poza granicą potwierdza nieomal tyle samo osób z wykształceniem wyższym (13 proc.), maturalnym (14 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (13 proc.). Wyjątkiem są osoby z podstawowym wykształceniem, tylko trzy na sto pracowały za granicą. Badacze przyjrzeli się także, które grupy społeczno-zawodowe najczęściej wyjeżdżają "za chlebem". I tak w większości wypadków emigrowali pracownicy wykwalifikowani - 26 procent a także pracownicy usług - 22 proc.

Jeśli ten artykuł jest dla Ciebie ciekawy, sprawdź naszą informację (http://www.esoil.pl/p,582,perf-80) opisującą analogiczny temat. Prawdopodobnie ona też Cię zainteresuje.

Warto też dodać, że niezwykle wysoki odsetek jest wśród bezrobotnych - aż 25 proc. Prowadzi to do zrozumiałego wniosku, iż wyjazdy zarobkowe poza Polskę łączą się z komplikacjami w znalezieniu pracy w ojczyźnie, ale może również wskazywać, iż doświadczenie pracy poza granicą niekoniecznie pomaga w znalezieniu pracy w Polsce.autobus firmowy
Author: calflier001
Source: http://www.flickr.com
Dokąd za "za chlebem"? Busy do Niemiec pełne są Polaków wyjeżdżających za chlebem - ponad jedna trzecia ankietowanych - 36 proc.) pracowała w tym miejscu czy pracuje obecnie. Kolejne miejsca zajmują: Anglia - 21 %, Królestwo Niderlandów - 12 procent, Norwegia - 8 %, Stany Zjednoczone - 8 %, Włochy 7 proc.

Czy chcesz sprawdzić opisywaną problematykę z zupełnie innej strony? Jeśli tak, to przeczytaj również wpisy z www (https://www.akumulator24.com.pl/), które znajdziesz po kliknięciu tu.

oraz Republika Francuska - 6 proc.
Odsetek Polaków zupełnie nie zainteresowanych pracą poza granicą to 77 procent. Najwyższy był w 2008 r. i wynosił 84 proc.

Tags: wyjazdy, pracownicy