Dobry sposób na odwoływanie się od sądowego nakazu zapłaty


Nakaz zapłaty jest wydany przez sąd, podczas gdy to powód chce dochodzić odzyskania pieniędzy lub uzyskania równoważnych wartością zamienników. Efektywne dochodzenie roszczeń przez poszkodowanego związane jest z udowadnianiem żądań po stronie powoda przy pomocy dołączonych do pozwu dowodów.


teczka z dokumentami
Author: Flazingo Photos
Source: http://www.flickr.com
Takimi dokumentami są: dokument z urzędu, przyjęty do akceptacji przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty, złożone na piśmie zaświadczenie o zaakceptowaniu zadłużenia, akceptacja zażądania zapłaty przez zadłużonego przy równoczesnym uznaniu przez instytucję bankową, że dłużnik nie ma środków, aby spłacić zadłużenie. Zgodny z prawem zakaz zapłacenia ma te same rezultaty jak prawomocny wyrok. To oznacza, że może podlegać bezzwłocznemu wykonawstwu. Pozwany posiada obowiązek zaspokajania roszczenia całościowo, razem z zebranymi kosztami w czasie czternastu dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty albo również może w przeciągu tych czternastu dni wnieść zarzuty.

Jeśli w takim razie będzie mieć pewne powody do tego, by nakaz sądu zanegować, to zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie. Te zarzuty od nakazu zapłaty są specjalnym środkiem zaskarżeniowym, wziętym pod uwagę w działaniu nakazowym. Mogą zakwestionować one zasadność wyroku (zarzuty od nakazów). Zarzuty wniesione od nakazu zapłacenia przysługują pozwanemu w pierwszym etapie sprawy. Pozwany zobowiązany jest wskazać sąd (http://www.komornikolesno.pl/kontakt/) do którego wniesie zarzuty, czyli ten, jaki wydał zakaz zapłaty. Dokument złożony przez pozwanego musi mieć formę pisemną i zachować wszystkie wyznaczniki dokumentu urzędowego. Pozwany powinien wskazywać w nim, czy zaskarży nakaz w całości, czy nie i wykazać zarzuty przed wdaniem się w spór, pod ryzykiem ich utracenia.


spotkanie z adwokatem
Author: Gage Skidmore
Source: http://www.flickr.com
Opłaca się także, by pozwany wykazał wszystkie argumenty na swoją korzyść. Sąd (podział majątku adwokat warszawa) przyjmie zarzuty od nakazu zapłaty, podczas gdy pismo zostanie przedłożone w prawidłowej formie oraz terminowo. Wówczas też postępowanie uzna się za przebiegające prawidłowo. Osoba pozwana powinien więc przypilnować wyznaczników wymienionych w tym ustępie. Zarzuty od nakazu zapłaty pozostają zgodnym z prawem sposobem na odwoływanie się od wystosowanego przez sąd nakazu zapłaty. A kiedy tylko ma się dowody na swoją korzyść to bez wątpienia z opcji takiej należałoby zrobić użytek. W takiej sytuacji postępowanie będzie rozstrzygane raz jeszcze. Jeśli w takim razie sprawa wymaga wyjaśniania, warto udać się do adwokata, jaki może pomóc stworzyć pismo formalne, omówione w tym tekście.

Tags: dokument, dochodzenie, zarzuty