Czy osoba poszkodowana w zdarzeniu drogowym zawsze może liczyć na zadośćuczynienie?


W życiu człowieka zdarzają się różne historie. Mógłby to być pożar albo wypadek drogowy. We wszystkich takich sytuacjach możemy ubiegać się o odszkodowanie.


Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku samochodowym, firma ubezpieczeniowa musi wypłacić ci zadośćuczynienie, jeśli jesteś ubezpieczony.
włamywacz
Author: Michael Gil
Source: http://www.flickr.com


fence
Author: Fons Heijnsbroek
Source: http://www.flickr.com


Poszkodowani często nie wiedzą, że mogliby starać się o takie zadośćuczynienie. Pieniądze jakie powinni otrzymać od winowajcy wypadku, to zadośćuczynienie za doznaną krzywdę czy nawet renta. Aby starać się o odszkodowanie z polisy sprawcy wypadku, musimy zanotować jego dane. Najskuteczniejszym wyjściem jednak jest wezwanie drogówki. Mogłoby się zdarzyć, że sprawca ucieknie z miejsca wypadku, ale pomimo tego i tak udokumentuje zdarzenie. dokumentacja od policji okaże się potrzebna, kiedy będziemy się ubiegać o zadośćuczynienie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


O wypłacenie odszkodowania moglibyśmy ubiegać się przez okres 3 lat od dnia, w którym dowiedzieliśmy się, kto jest sprawcą wypadku.

Jeżeli chcesz zdobyć więcej wiadomości na prezentowany temat, to znajdziesz je na pewno po przejściu do źródła (https://radca-pr.pl/oferta/prawo-gospodarcze-handlowe-i-krs/) - tam są one bardzo fascynujące.

Jeżeli ten okres upłynie, roszczenia przedawniają się. Zadośćuczynienie jest należne także wtedy, kiedy postępowanie było umorzone dlatego, że sprawca wypadku nie był wykryty. Jeżeli sprawca był skazany karnym wyrokiem, okres przedawnienia nie mógłby upłynąć wcześniej niż 20 lat od daty wywołania wypadku. Dla osób, które w chwili wypadku nie miały skończonych 18 lat, termin przedawnienia roszczenia nie może upłynąć przed okresem uzyskania przez tą osobę pełnoletności.
O zadośćuczynienie moglibyśmy domagać się nawet wtedy, gdy do wypadku doszło za granicą kraju, lub sprawcą był zagraniczny kierowca. Nieistotne, że dolegliwości powiązane z wypadkiem już dawno minęły. O zadośćuczynienie można by starać się nawet wtedy.

Tags: czas, dokument, dokumentacja, termin, państwa