Co to w rzeczywistości jest prawo międzynarodowe prywatne i publiczne oraz co wchodzi w jego zakres?


Prawo dotyczące przedstawicieli przynajmniej dwóch różnorodnych narodowości jest bardzo skomplikowane oraz bogate. Funkcjonuje zatem międzynarodowe prawo prywatne oraz publiczne.
To ostatnie obejmuje wszystkie standardy prawnicze, które określają stosunki pomiędzy organizacjami międzynarodowymi czy też nawet poszczególnymi państwami czy też podmiotami prawa międzykrajowego.


roszczenia
Author: Tau Consulting
Source: http://www.flickr.com


Do kwestii prawa międzynarodowego zaliczają się utrzymywanie bezpieczeństwa oraz pokoju, wypracowywanie reguł współpracy pomiędzy poszczególnymi państwami, tworzenie norm działania na obszarach, które nie podlegają którejkolwiek władzy, określania metod wzajemnych stosunków i różnego rodzaju działania, choćby zakazu agresji. Ważnym aspektem jest również regulowanie w zakresie terytorialnego pojedynczych państw czy też określenie okoliczności danego państwa wobec pozostałych państw. Prawo międzynarodowe publiczne jest jedną z najstarszych dziedzin prawa, które znane było już w starożytności. Najważniejszym współczesnym aktem prawa międzynarodowego jest na pewno Karta Narodów Zjednoczonych, która jest postawą działania Organizacji Narodów Zjednoczonych.


odsetki
Author: JDavisStudio
Source: http://www.flickr.com


Prawo międzynarodowe prywatne natomiast jest zespołem regulacji, które oddzielają funkcjonowanie norm prawnych, które obowiązują w różnorodnych państwach. Zadaniem takiego prawa jest wskazanie właściwego do oceny prawnej sytemu prawnego. Może być on własny lub wywodzić się z odmiennego państwa. Może ono tyczyć się prawa rodzinnego, cywilnego czy też prawa pracy.

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, przeczytaj dodatkowe informacje w tym temacie. Najlepiej sprawdź sam (http://www.magdalenagrzeskowiak.pl/prawo-rodzinne/rozwod-warszawa.html), odnajdziesz tu podobne wiadomości.

W naszym kraju do źródeł tego prawa wliczają się m.in.
umowy międzynarodowe, akty prawne czy (w niewielkim stopniu) prawo zwyczajowe. Niezwykle ważna dla prawa międzynarodowego prywatnego jest tzw. norma kolizyjna, zatem tego typu, która wskazuje właściwe prawo w konkretnej okoliczności życiowej.

Tags: ceny, normy, prawnego, organizacja, UG