Co to jest płaca brutto, przychód i jakie są składki zus oraz co należy wiedzieć o regulacjach prawa pracy?


Bez względu na to czy jesteś pracownikiem lub pracodawcą należy zapoznać się z zasadami prawa pracy. Warto wiedzieć na jakich zasadach się pracuje, i jak skalkulować swoje wynagrodzenie.
Wynagrodzenie wykazane w umowie o pracę to wynagrodzenie brutto, tj. płaca brutto. Kwota ta jest natomiast bazą naliczania podatku dochodowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Po ich odjęciu pozostaje nam do wykorzystania wynagrodzenie netto, czyli kwoty, które to są przesyłane na konto pracownika.


W związku z tym, że naliczona kwota wynagrodzenia brutto zasila różnorakiego typu fundusze oraz pokaźna jej część jest skierowana do fiskusa, a więc faktyczna wypłata (wynagrodzenie netto) jest o wiele mniejsza. Naliczenia, jakim to podlega wynagrodzenie pracownika to: część na ubezpieczenie społeczne a także zaliczka na podatek dochodowy. Dodatkowo doliczana jest jeszcze składka na ubezpieczenie zdrowotne. A więc płaca brutto nie zawsze jest zadowalająca - Cena Biznesu.
papiery podatkowe
Author: Julian Partridge
Source: http://www.flickr.com

Ważnym elementem przy wynagrodzeniu są składki zus. Już w marcu wskazano na się nowe stawki ubezpieczenia wypadkowego. Podanie do wiadomości nowych stawek może powodować z reguły zmianę wielkości składek ZUS płaconych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Przypomnijmy, że na całkowitą wysokość składek ZUS płaconych przez przedsiębiorców kumuluje się parę części, czyli tj.: składka zdrowotna, składka emerytalna, składka rentowa, składka chorobowa, składka wypadkowa oraz składka na Fundusz Pracy. Teoretycznie, składki ZUS skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ustalane są zazwyczaj raz do roku i winny obowiązywać przez kolejne dwanaście miesięcy w niezmienionej wysokości. W rzeczywistości jednak składki zus mogą ulegać zmianie częściej niż raz do roku, zobacz: . Kwotowa wartość składki zależy bowiem od dwóch składników, czyli: podstawy wymiaru składki oraz stawki procentowej, wskazującej jaki procent podstawy wymiaru stanowi składka. Ustawa tycząca się składek zus wskazuje, że tylko raz do roku może zmieniać się podstawa wymiaru składek.

Czy ten materiał Cię zainteresował? W takim razie zobacz inny polecany serwis faktury programy, który także ma interesujące materiały.

Przepisy prawne nie dają jednak żadnego ograniczenia, jeżeli mowa o zmiany stawek procentowych. W ten sposób stawki procentowe mogą być więc zmieniane dowolną ilość razy w ciągu roku. Skutek jest taki, że kwotowe składki ZUS obowiązujące firmy, także mogą być poddawane wielokrotnym zmianom w ciągu roku
stos dokumentów
Author: Andrea DG
Source: http://www.flickr.com
.


Kolejnym ważnym zagadnieniem jest to, czy w granicach obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetki płacone/otrzymywane przez wnioskodawcę będą kosztem uzyskania przychodów lub właściwie przychody podatkowe podmiotu na zasadzie kasowej? W zgodzie z ustawą o CIT przychód (warto sprawdzić: przychód) to np. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Na mocy ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, ale nie pozyskanych odsetek od należności, w tym także od udzielonych pożyczek (kredytów). Z kolei kosztami pozyskania przychodów są - zgodnie z ustawą o CIT - koszty jakie poniesiono w celu otrzymania tych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w ustawie o CIT. W zgodzie z ustawą o CIT do kosztów pozyskania grupy jaką jest przychód nie zalicza się naliczonych, lecz nie zapłaconych lub też umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym także od pożyczek i kredytów.
Należy zatem zaznajomić się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie składek zus oraz składnika jakim są przychody. To pozwoli na sumienne prowadzenie swojej działalności.
.

Tags: działalność, podatek, CIT