Co może windykator?


Przystąpienie egzekutora do egzekucji zaległych wierzytelności to wyjście ekstremalne, jednakże nierzadko wykonywane przez samych wierzycieli albo przedsiębiorstwa windykacyjne.


Komornicza egzekucja jest to przymus i ostateczność.
udzielanie porad prawnych
Author: Startup Mena
Source: http://www.flickr.com


sieć
Author: http://www.sxc.hu
Source: http://www.sxc.hu


Do egzekucji dochodzi, gdy mimo wcześniej wydanego przez sąd orzeczenia, dłużnik dalej nie spłaca swoich zobowiązań. Zadaniem komornika będzie poprowadzenie postępowania tak, aby efektywnie ściągnąć z dłużnika zaległych należności dla wierzycieli.

W przypadku, kiedy musisz zbadać tę problematykę też od innej strony, sprawdź więcej na portalu, ponieważ on również ją analizuje.

Działa na podstawie złożonego przez wierzycieli wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik (więcej informacji) związany będzie treścią wniosku złożonego poprzez wierzycieli. Nie może egzekwować w wymiarze szerszym ani prowadzić egzekucji z komponentów majątku, jakie nie zostały zawnioskowane poprzez wierzyciela.


Znaczy to tyle, iż to wierzyciel, w dostarczonym egzekutorowi piśmie, decyduje o sposobach egzekucji: czy należności mają zostać ściągnięte przez zajęcie pensji dłużnika czy może z jego rachunków bankowych, akcji, ruchomości itp. Komornik, zgodnie z żądaniem wierzyciela, może zająć poszczególne składniki majątku dłużnika (na przykład mienie ruchome czy też posiadłości), a następnie sprzedać je w trybie aukcji ogólnodostępnej. Przepisy ustawy wytyczają, co dokładnie, we wskazanych przez wierzyciela ramach, może zająć komornik, a co winien pozostawić dłużnikowi jako środki konieczne do życia oraz utrzymania.
Wśród przedmiotów ruchomych, jakie jest w stanie zająć komornik, znajdują się na przykład: sprzęt, w tym AGD i RTV, czterokołowce, komputery, wyposażenie domu etc. Zajmując konkretną ruchomą rzecz, komornik nie ma obowiązku analizować do kogo ona przynależy.

Tags: mieszkania, firmy, egzekucja, należności